Kantoor Boekelo
T: 053 - 4281324
F: 053 - 4283315
E: lefers@freeler.nl

Kantoor Hengelo
T: 074 - 3676549
F: 074 - 3676165
E: info@leferstendam.nl

Dividendbelasting

Over de uitkering van winst aan de aandeelhouders door vennootschappen moet belasting worden betaald. Deze dividendbelasting wordt betaald door degene die de dividenduitkering ontvangt, de aandeelhouder. De inhouding vindt plaats door de vennootschap welke het dividend uitkeert. De aandeelhouder geeft in zijn persoonlijke aangifte inkomstenbelasting dit dividend aan.
Het geldende belastingtarief in box 2 is 25%. Echter op het moment dat de besloten vennootschap het bruto dividend uitkeert, wordt er al direct 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Later in de aangifte inkomstenbelasting wordt er nog 10% bijbetaald om per saldo aan het tarief van 25% te komen.

Voor de uitkering van dividend dient er een aparte aangifte per keer te worden ingediend bij de Belastingdienst. Wij kunnen voor u berekenen wat fiscaal gezien het voordeligste is om uit te keren aan dividend. Daarnaast verzorgen wij voor u deze aangifte.