Kantoor Boekelo
T: 053 - 4281324
F: 053 - 4283315
E: lefers@freeler.nl

Kantoor Hengelo
T: 074 - 3676549
F: 074 - 3676165
E: info@leferstendam.nl

Erfbelasting

Vier maanden na het overlijden van een erflater ontvangen erfgenamen een aangiftebiljet voor de erfbelasting. Wij verzorgen deze fiscale aangifte voor erfgenamen in een nalatenschap. Dit houdt in dat wij, op basis van de door erfgenamen verstrekte informatie, de fiscale aangifte invullen en na ondertekening van de erfgenamen of hun gevolmachtigde aan de Belastingdienst verzenden. Indien gewenst verzorgen wij de gehele afwikkeling van een nalatenschap.