Kantoor Boekelo
T: 053 - 4281324
F: 053 - 4283315
E: lefers@freeler.nl

Kantoor Hengelo
T: 074 - 3676549
F: 074 - 3676165
E: info@leferstendam.nl

Vennootschapsbelasting

Besloten vennootschappen (BV), naamloze vennootschappen (NV) en coöperaties dienen, over de winst die gemaakt wordt, vennootschapsbelasting te betalen. Wij kunnen deze aangifte voor u verzorgen.

Bij een fiscale aangifte vennootschapsbelasting zullen wij u tevens adviseren wat betreft het aangaan van een fiscale eenheid, de reserves in de vennootschap en eventuele dividenduitkeringen of investeringsregelingen. Is er nu sprake van een eenmanszaak, waarbij de wens bestaat om deze om te zetten in een besloten vennootschap of andersom? Wij kunnen u daarbij begeleiden en adviseren. Het doel is een zo fiscaal aantrekkelijk mogelijke situatie creëren.

Daarnaast bent u bent in de meeste gevallen verplicht om jaarstukken te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Ook dit verzorgen wij voor u.